Luther forlag

Luther Forlag AS er blant Norges eldste eksisterende bokforlag, med røtter som går tilbake til 1860-årene. Forlaget har en luthersk kristen profil. Utgivelsene teller mellom 40 og 50 titler i året og inneholder både norsk og oversatt litteratur. Luther Forlag utgir teologiske fagbøker, konfirmantlitteratur, skjønnlitteraturandaktsbøkersangbøkerbarne- og ungdomsbøker og bøker om kristen tro generelt.

Forlagsvirksomheten startet under navnet Lutherstiftelsen i 1868, med oppgave å produsere og distribuere «Skrifter af opbyggeligt Indhold». I 1974 ble forlaget utskilt fra Lutherstiftelsen og gikk sammen med Nomi Forlag og Sambåndets forlag til Luther Forlag.


157 Bønner

157 Bønner

Johne Stødle, red.

Munken som endret Europa

Munken som endret Europa

Lars Inge Magerøy

Sett

Sett

Tonje Haugeto Stang